Tocabens Joan

joan tocabens

En Joan Tocabens és originari del poble fronterer del Portús. Desprès d’estudis superiors de castellà i català a les universitats de Montpeller i Perpinyà, va ésser nomenat professor a l’Escola de Mestres de Perpinyà i a l’Institut Universitari de Formació de Mestres de la mateixa ciutat. Com a pedagog, ha publicat un abundant material d’ensenyament del català i de coneixença del medi.
Com a escriptor català, d’ençà de 1984, és autor de vuit reculls de poesia amb el Premi La France 2003, de vuit novel·les amb el Premi Vila de Perpinyà, de tres obres de teatre històric i musical, i, amb J.P. Lacombe, de dos llibres enciclopèdics sobre el massís de l’Albera.
Jordi Barre, el més cèlebre dels cantants nord catalans, li ha musicat, 86 text en 14 CD.