Qüestions de llengua a la Catalunya del Nord - Questions sur la langue en Catalogne du Nord

ImprimerE-mail
Nouveau numéro de la collection Cultura Catalana de l'Association Française des Catalanistes, section Travaux/Treballs, autour de la question de la vitalité et de l'avenir de la langue catalane et de sa variété nord-catalane.
Prix ​​de vente20,00 €
Remise
Résumé du livre

Qüestions de llengua a la Catalunya Nord
Questions sur la langue en Catalogne du Nord

AFC
sous la direction de Christian Lagarde et Martine Berthelot
Collection Cultura Catalana, section Travaux/Treballs

La qüestió de la vitalitat i del futur de la llengua i de la seva varietat nord-catalana és la temàtica d’aquest volum col·lectiu.
Basant-se en biografies, treballs de camp o estudis de textos, es considera des del punt de vista lingüístic, dialectològic i lexicogràfic, des d’aquell de les representacions de la llengua i de la cultura, de la sociolingüística i de l’ensenyament, i també de la traducció.

La question de la vitalité et de l’avenir de la langue et de sa variété nord-catalane constitue la thématique de ce volume collectif.
En se basant sur des biographies, des travaux de terrain ou des études de textes, on l’aborde sous l’angle de la linguistique, de la dialectologie et de la lexicographie, des représentations de la langue et de la culture, de la sociolinguistique et de l’enseignement ainsi que de la traduction.

Détail des articles :

Christian Lagarde, Introducció

Una singularitat lingüística nord-catalana ?

Michel Adroher, Pierre Fouché catalaniste

Antoni Mas i Miralles, Aproximació a l’estudi lingüístic del Flos sanctorum

Claudi Balaguer, El passat simple a la Catalunya del Nord

Esteve Clua, La distància lingüística de les varietats nord-catalanes a partir de les dades del COD

Immaculada Fàbregas i Alegret, Futur de la llengua catalana en territori septentrional a través de la neologia lèxica

Representar la llengua i la cultura

Joan Fontana i Tous i Xus Ugarte i Ballester, Après l’enquesta, lo goig ne resta. Representació paremiològica (comparada amb occità i francès) de la Catalunya del Nord a l’enquesta digital “Els refranys més usuals de la llengua catalana”

Francesc Feliu, Sobre els models lingüístics que arriben al poble. Una mirada als càntics missionals difosos al Rosselló al segle XVIII

Narcís Iglésias, La llengua de Catalunya Nord als ulls dels exiliats catalans del sud

Natàlia Carbonell Ros, Identitat i alteritat en un moment de ruptura: anàlisi de la correspondència popular de l’exili republicà del 1939.

AnnabeL Gràcia & Ramon Sistac, Fronteres administratives, fronteres lingüístiques, fronteres mentals. El cas del català a la regió de Ponent i l’Alt Pirineu

Míriam Almarcha París, Catalunya Nord i Andorra. Identitat i ignorància compartides?

Quin futur per la llengua?

Joan Peytaví Deixona, Praxi actual de la toponímia a la Catalunya del Nord : entre normativització, normalització i patrimonialització

Francesc Bernat i Baltrons, Una aproximació als usos i les ideologies lingüístiques de les famílies francocatalanes del Principat

Alà Baylac Ferrer, Condicions i reptes per assegurar la transmissió lingüística del català a Catalunya Nord al segle XXI

Luc Bonet, Le catalan et l’école en Roussillon, 1700-1951 : panorama historique et épistémologique

Alba Pérez-Xaus, L’ensenyament en català a la Catalunya del Nord

Florència Caillis-Bonet, La “didactisation” des alternances : un renouveau pour l’enseignement en classe bilingue français-catalan

Chrystelle Burban, La transmissió d’una identitat minoritzada a l’escola. El cas de la identitat catalana a l’escola Arrels

Entorn de la traducció

Joaquim Sala-Sanahuja, Joan Borrell, escriptor de frontera

Eusebi Coromina Pou & Claude-Brigitte Carcenac, La traducció al francès de La Plaça del Diamant per Bernard Lesfargues i Pere Verdaguer. Fraseologia i lèxic col·loquials d’origen religiós

Fabrice Corrons, Plurilinguisme et traduction en scène. L’exemple du théâtre catalan actuel

 

 

Auteur
Association Française des Catalanistes
Nombre de pages
318
Date de parution
jeudi 15 décembre 2016 00:00