Construccions lèxicogramaticals comparades vol. 1 (català-francès)

ImprimerE-mail
Eina de consulta pedagògica per l'aprenentatge del català.
Prix ​​de vente15,00 €
Remise
Résumé du livre

Construccions lèxicogramaticals comparades vol. 1 (català-francès)
Constructions lexico-grammaticales comparées vol. 1 (catalan-français)
Collection Prepatrad
Martine Berthelot
216 pages
15€

Construccions lèxicogramaticals comparades vol. 1 català-francès és una eina de consulta pedagògica.
L’objectiu principal és d’oferir una ajuda còmoda, succinta i entenedora a l’usuari acarat amb una dificultat lèxico-gramatical. Comoda, car la presentació alfabètica agilitza l’aïllament ràpid de la dificultat tractada. L’obra recull 550 construccions lèxicogramaticals, reagrupades en 150 fitxes, i s’acompanya de la seva traducció en francès i d’un o de varis exemples igualment traduïts.

Constructions lexico-grammaticales comparées, Vol. I catalan-français est un outil de consultation pédagogique.
Il se focalise sur les constructions lexico-grammaticales issues en général de particules grammaticales ou de formes verbales, c’est-à-dire sur tous ces mots, locutions et expressions grammaticalisés, dont on induit le sens mais pas toujours la traduction correcte.

ISBN
978-2-84974-247-1
Date de parution
lundi 21 août 2017 00:00