Calendrier

Rentrada gramatical amb Martine Berthelot

x

Aquest divendres 22 de setembre a les 18h, a la Llibreria Catalana : Rentrada gramatical amb el llibre Construccions lèxicogramaticals comparades vol. 1 (català-francès)

Una presentació pedagògica amb la presència de la professora Martine Berthelot

Construccions lèxicogramaticals comparades vol. 1 català-francès és una eina de consulta pedagògica. L’objectiu principal és d’oferir una ajuda còmoda, succinta i entenedora a l’usuari acarat amb una dificultat lèxico-gramatical. Comoda, car la presentació alfabètica agilitza l’aïllament ràpid de la dificultat tractada. L’obra recull 550 construccions lèxicogramaticals, reagrupades en 150 fitxes, i s’acompanya de la seva traducció en francès i d’un o de varis exemples igualment traduits

Construccions lexicogramaticals comparades

Retour